×
 

Workshopsprekers

Workshopsprekers

mojoimagealt-1786-alt

Rob Gringhuis is manager van Regionaal Bureau Zelfstandigen van de gemeente Rotterdam. Dit bureau voert het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz) uit voor 24 gemeenten in Zuid-Holland. Gevestigde ondernemers in financiële problemen kunnen – met financiële steun – een doorstart maken of verantwoord stoppen. Ook begeleidt Regionaal Bureau Zelfstandigen werkzoekenden die via het ondernemerschap uit de uitkering willen.

Daarnaast ontwikkelt Regionaal Bureau zelfstandigen samen met andere organisaties zoals Hogeschool Rotterdam en Stichting Ondernemersklankbord innovatieve aanpakken om marginaal ondernemerschap te versterken en schuldenproblematiek onder ondernemers te verminderen. Samen met het Kenniscentrum Innovatief Ondernemerschap worden deze aanpakken onderzocht en gevalideerd.

   
mojoimagealt-1779-alt

Cees Mourits is op 28 juni 1946 geboren in Oud-Beijerland en daar opgegroeid. Van huis uit is hij bekend met de levensmiddelenwereld en vertrouwd geraakt met Kleinschalige ondernemers. Hij heeft een belangrijke rol gespeeld in de groei en bloei van de ambulante levensmiddelendistributie SRV tot 1980.

Vanaf 1980 tot 1995 heeft hij als commercieel directeur een groothandel in levensmiddelen met 3 distributiecentra voor kleinschalige buurtwinkels aangestuurd. Vanaf 2000 tot 2006 bij Spar Holding DC Zuid-West als directeur operations 160 buurtsupers met een team van bedrijfsadviseurs aangestuurd.

Sinds zijn pensioen in 2006 is hij bezig om MKB ondernemers te adviseren middels de stichting Ondernemersklankbord in Den Haag. Als regiovoorzitter groot Rotterdam geeft hij leiding aan 25 vrijwilligers (gepensioneerde managers en/of ondernemers) met ondernemersklankborden en advies verstrekken om op een hoger niveau te komen met hun bedrijf.

Vanaf 2012 neemt het team van het Ondernemersklankbord deel aan het project De Rotterdamse Zaak (DRZ). Ondernemers in zwaar weer een helpende hand bieden, een initiatief van de gemeente Rotterdam, Regionaal bureau zelfstandige en de Hogeschool Rotterdam. Dit project is een succes. In november 2013 is er een convenant getekend door de staatsecretaris Mevrouw J.Klijnsma, de gemeente Rotterdam en 24 gemeenten om in het Rijnmond gebied gezamenlijk een helpende hand te bieden aan ondernemers in zwaar weer.

   
mojoimagealt-1788-alt

Tamara Madern is werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij het Nibud. Haar speerpunten zijn financiële competenties, het gedrag van mensen met financiële problemen, schuldhulpverlening en jongeren. Vanuit haar functie bij het Nibud zit zij in de rekencommissie van Recofa en is zij samen met Vivian den Hartogh (Stimulansz) trekker van het platform schuldhulpverlening voor gemeenten. Op dit moment is zij bezig met een proefschrift dat zich richt op de vaardigheden en gedrag van mensen met schulden. Dit doet zij als buitenpromovenda aan de Universiteit Leiden.  

Tamara Madern studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Hogeschool Utrecht en Sociaal Culturele Wetenschappen aan de Vrije Universiteit, Amsterdam. Na haar studie is ze direct bij het Nibud begonnen waar ze tot 2008 adviseur opleidingen en budgetconsulente is geweest.

 

 

mojoimagealt-1783-alt

Michel van Gurp is werkzaam als coördinator van het team budgetondersteuning bij de gemeente Spijkenisse. Binnen dit team zijn de speerpunten het uitvoeren van schuldbemiddeling en het persoonlijk minima budget (armoederegeling). Vanuit zijn functie is hij verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing en de innovatie binnen de bovengenoemde speerpunten.  

Michel van Gurp studeerde Sociaal Juridische Dienstverlening aan de Inholland Hogeschool in Rotterdam. Op dit moment volgt hij de studie bestuurskunde aan de Erasmus universiteit.

 

 

mojoimagealt-1781-alt

Gerda de Vries (1956) is directeur van het stedelijk emancipatiecentrum Feniks in Tilburg. Zij maakt dagelijks mee welke enorme impact armoede en schulden hebben op met name (alleenstaande) vrouwen en kinderen. Feniks staat op diverse manieren vrouwen bij die met deze problematiek te maken hebben.

Gerda de Vries was dit jaar (2013) genomineerd voor de Joke Smit emancipatieprijs van de Nederlandse regering.  

 

 

mojoimagealt-1782-alt

Jessica van Koert (1963) is zelfstandig ondernemer. Zij positioneert zich als Ideeën (F) luisteraar die maatschappelijke ideeën begrijpelijk maakt in taal en uitvoerbaar in praktijk. Zij creëert vanuit 7Zebra’s, creatief adviesnetwerk voor maatschappelijke uitdagingen. www.7zebras.nl.

Als procesbegeleider en (team)coach is zij vooral betrokken in opdrachten waar visie- en conceptontwikkeling en veranderopgaven centraal staan. In dat kader bedenkt zij vernieuwende aanpakken die op de huid kruipen, zoals recent de Dromenvang-methode. Eerder ontwikkelde zij met de armoedegezant van Eindhoven de routekaartmethodiek om uit het land van Armoede te komen of ervan weg te blijven. Aan de hand van profielen van mensen in armoede wordt in beeldtaal hun huidige en gewenste route zichtbaar. Vrijwilligers zijn toegerust met een reisgids als handvat om mensen door het land van Armoede te vergezellen.

 

 

mojoimagealt-1785-alt

Paul Otter is zijn carrière begonnen als politieagent in Amsterdam. Hier heeft hij veel ervaring opgedaan met crisissituaties en het handhaven van regels. Na 11 jaar heeft hij de keuze gemaakt om een andere weg in te slaan, die van deurwaarder. In de jaren daarna heeft hij zich verder ontwikkeld en is hij sinds 2001 Algemeen Directeur van Incassade Deurwaarders en Incasso. Een deurwaarders- en incasso-organisatie met 165 medewerkers en 5 vestigingen.

Zijn manier van werken kenmerkt zich door innovatief en out of the box denken en oplossingsgericht werken. Vooral verder kijken dan alleen de eigen branche is erg belangrijk. Daarom is hij ook lid van diverse (branche)organisaties zoals de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, Raad van Advies Kredietbank Nederland, Inqubator Leeuwarden, initiatiefnemer De Het en lid van de Raad van toezicht bij Beleef Friesland.

 

 

mojoimagealt-1790-alt

Roeland van Geuns werkt sinds 1 april 2012 als lector Armoede en participatie aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarnaast is hij sinds 1 januari 2014 als zelfstandig adviseur en onderzoeker werkzaam onder meer verbonden bij de Gildes Re-integratie en Schulddienstverlening (netwerken gericht op het tot stand komen en verspreiden van meer effectieve interventies op deze terreinen). Tot 1 januari jl. combineerde hij de functie van lector met die van senior onderzoeker/adviseur bij Regioplan in Amsterdam. 

Hij werkt binnen de sociale zekerheid vooral in en op het gemeentelijk domein: vraagstukken rondom bijstandsafhankelijkheid, re-integratie, schulddienstverlening en voorkomen en terugdringen van armoede staan al meer dan 25 jaar centraal in zijn werk. De afgelopen jaren heeft hij zich vooral bezig gehouden met onderzoek naar en advisering over professionalisering en effectiviteitsvergroting in het gemeentelijk sociaal domein. Dat doet hij vooral met uitvoerders, hoewel het zoeken en leggen van een wetenschappelijke basis daarbij nooit uit het oog wordt gelaten. : netwerken gericht op het tot stand komen en verspreiden van meer effectieve interventies op deze terreinen. Hij schreef over deze thema’s de afgelopen jaren vele rapporten en artikelen.

Roeland van Geuns studeerde sociale geografie aan de Universiteit van Amsterdam en promoveerde in 1990 aan de economische faculteit op  een proefschrift over de oorzaken en gevolgen van transformatieprocessen in de economische en sectorstructuur van oude industriegebieden voor de werkgelegenheid en de welvaart in die gebieden.

   
mojoimagealt-1855-alt

Anouk van Strien werkt sinds juli 2012 als procesondersteuner bij de afdeling schulddienstverlening, het Budget Advies Centrum (BAC) van de gemeente Arnhem. Zij richt zich op het sturen, monitoren en (her-)inrichten van de processen. Deze processen staan niet op zichzelf en hebben uitlopers naar externe partijen. Vanuit haar vorige baan als participatiecoach heeft zij veel ervaring opgedaan met integraal werken, en dit staat in haar huidige werk ook centraal.

Anouk is nauw betrokken bij het project “Financiële Ondersteuning”. Dit project richt zich op het ontwikkelen van een financieel product met oog voor de behoefte van de klant en waarmee de kosten van de bijzondere bijstand voor beschermingsbewind verminderd worden. In deze tijd waarin de uitvoerende rol van de gemeente steeds kleiner wordt is het een zoektocht om te komen tot een goed product.

   
mojoimagealt-1780-alt Ellen Karstens (1964) werkt voor PLANgroep (core business van Conclusion) als regiocoördinator. PLANgroep is al meer dan 30 jaar dé specialist in schulddienstverlening, preventie, budgetbeheer, budgetcoaching, training, outsourcing, beleidsvraagstukken of het detacheren van schulddienstverleners. Kwaliteit, integriteit en flexibiliteit zijn de kernwaarden. PLANgroep is een partner voor gemeenten, gemeentelijke kredietbanken, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en werkgevers. PLANgroep is lid van de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren (NVVK) en de branchevereniging Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerder (BPBI). Ellen Karstens werkt vanaf 2001 bij Conclusion als (interim)manager en projectleider voornamelijk in de Sociale Zekerheid. Zij is gespecialiseerd in  het leiden van projecten, het implementeren van nieuwe werkprocessen en ketenregie. Bij PLANgroep is zij verantwoordelijk voor de implementatie uitvoering van de schulddienstverlening in diverse gemeenten waaronder Almere. PLANgroep werkt volgens het nieuwe gemeentelijke beleid ´Schuldenaanpak in Almere = Werken met klantprofielen´. Het screeningsinstrument Mesis© wordt ingezet op de kop van het proces als onderdeel van de intake. Ellen Karstens is lid van de klankborgroep doorontwikkeling Mesis©.
 

 

mojoimagealt-1787-alt Saskia Westerink (1970) werkt sinds 2002 als beleidsadviseur voor de dienst Publiekszaken van de gemeente Almere. Saskia heeft het hervormde beleid over schuldenproblematiek beschreven in het beleidsplan ‘Schuldenaanpak in Almere = Werken met klantprofielen’. Ook was zij nauw betrokken bij de aanbesteding van de schulddienstverlening en de voorbereiding van het traject Ondersteuning bij Schuldstabilisatie. In samenspraak met vele partners uit de stad heeft ze de beleidsuitgangspunten voor preventie van financiële armoede- en schuldenproblematiek verwoord in de nota ‘Wees de zorg(en) voor!’.
   
mojoimagealt-1778-alt

Annejet Kerckhaert is adviseur armoede en schulden bij Stimulansz, met een specialisatie in onderzoek en monitoring. Zij is mede-ontwikkelaar van de Benchmark armoede en schulden. Ze organiseert en leidt platformbijeenkomsten, doet onderzoek en schrijft beleidsadviezen voor gemeenten.

 

 

mojoimagealt-1862-alt

Janneke Beek is geboren op 22 mei 1986. Janneke is in 2005 als stagiaire aan de slag gegaan bij Bureau Schuldhulpverlening in de gemeente Dordrecht, tijdens de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening. Janneke is na de stage periode niet meer weggegaan bij deze afdeling, die uit is gegroeid tot de Afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden. Janneke heeft diverse functies op deze afdeling uitgevoerd. Zij is na de stage periode in 2006 aangenomen als consulent en voerde de integrale schuldhulpverlening uit. In 2008 is zij senior consulent geworden en sinds 1 januari 2013 is zij het hoofd van de afdeling. Na de opleiding SJD heeft zij de opleiding Sociologie, richting Arbeid, Organisatie en Management aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam gevolgd en afgerond.

 

 

mojoimagealt-1777-alt

Anja van Boxtel is sinds 1996 werkzaam bij de gemeente Ede. Als consulent inkomen is zij betrokken bij de implementatie van Berekenuwrecht Plus. Nu het programma operationeel is werkt ze samen met Stimulansz aan een verdere optimalisering van het programma en afstemming op de behoeften van de gemeente Ede.

 

 

mojoimagealt-1823-alt

Laura Hoekman is sinds 2000 werkzaam bij de gemeente Ede. Als consulent inkomen is zij betrokken bij de implementatie van Berekenuwrecht Plus. Nu het programma operationeel is werkt ze samen met Stimulansz aan een verdere optimalisering van het programma en afstemming op de behoeften van de gemeente Ede.

 

 

mojoimagealt-1789-alt

Na een lange loopbaan bij diverse gemeentelijke organisaties in allerlei functies op het terrein van sociale zekerheid en welzijn is Henk van Deutekom sinds enkele jaren docent bestuurs- en sociaal recht bij de Christelijke Hogeschool Ede (CHE). Vanuit die functie begeleidt hij studenten in projecten die betrekking hebben op de relatie tussen openbaar bestuur, burgers en bedrijfsleven en neemt hij deel aan diverse onderzoeken op dat vlak. Zowel binnen de gemeentelijke overheid als bij de CHE is Henk de afgelopen jaren indringend betrokken geweest bij ontwikkelingen op het terrein van armoedebestrijding. Vooral de juridische (on)mogelijkheden hebben zich daarbij in zijn belangstelling kunnen verheugen. Over deze en andere thema’s publiceert hij regelmatig in tijdschriften als Rechtspraak Sociale Verzekering, PS-documenta en Sociaal Bestek.  Daarnaast is hij reeds geruime tijd freelance adviseur van Stichting Stimulansz en uit dien hoofde betrokken bij de juridische aspecten van de ontwikkelingen binnen het sociale domein.

 

 

mojoimagealt-1784-alt

Mijntje Zaat heeft jarenlange ervaring op het gebied van communicatie en marketing. Kennis en expertise opgedaan bij strategie afdeling van multinational, maar ook projectwerk bij een non-profit organisatie. Ze bekijkt vanaf meerdere invalshoeken het (communicatie)probleem. Via haar vorige baan kwam zij in contact met de wereld van schulden en gerechtsdeurwaarders. Een intrigerende wereld, zeker op het communicatievlak!

Voor het Lectoraat Schulden en Incasso heeft Mijntje een emperisch onderzoek uitgevoerd, naar de effectiviteit en acceptatie van gamification/serious games in Nederland. Afgelopen jaar heeft zij diverse bijeenkomsten en interventies (mede)georganiseerd over innovatie in schuldpreventie en de nieuwe vormen hiervan. Dit najaar heeft zij samen met Julia den Hartogh het schuldpreventiespel ontwikkeld; schuldpreventie gebaseerd op het nieuwe leren.   

 

 

mojoimagealt-1822-alt

Julia den Hartogh studeerde o.a. Nederlands Recht in Nijmegen. Julia heeft ruime werkervaring binnen gemeenteland. Zij heeft zeer diverse functies bekleed, van schuldhulpverlener tot manager en van strategisch beleidsmedewerker tot regionaal projectleider. Zij is ook werkzaam geweest als adviseur en heeft in die hoedanigheid innovatieve projecten opgezet en uitgevoerd of onderzoek verricht. Velen gemeenten hebben al van haar diensten gebruikgemaakt. Julia is coördinator contractactiviteiten Schulden, projectleider en onderzoeker Lectoraat Schulden en Incasso. In deze functies zet zij in op het realiseren en voeden van lerende organisaties en medewerkers vanuit de verbindingen onderwijs, beroepspraktijk en onderzoek.

 

 

mojoimagealt-1860-alt

Reinier Nieuwenhuis is opgeleid aan de Universiteit van Leiden in de Bestuurskunde en heeft ervaring als beleidsonderzoeker bij de Universiteit van Amsterdam en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Managementervaring heeft hij zowel in de profit als in de not for profit sector opgedaan. Reinier werkt momenteel als zzp’er voor RadarAdvies, bureau voor Sociale vraagstukken, als coördinator voor een project in de provincie Overijsel over armoedebeleid in de gemeenten Dalfsen, Hardenberg en Ommen. Bij RadarAdvies is het uitgangspunt dat burgers meer kunnen, meer willen en meer doen dan voorheen. En dat het de kunst is die burgerkracht beter aan te spreken.
Verder werkt Reinier als relatiebeheerder en trainer bij Inkr8 Amsterdam. Inkr8 maakt de samenhang tussen mensen sterker in Amsterdamse buurten. Inkr8 leidt o.a. buurtkrachten op; buurtbewoners, vaak jongeren, ook ouderen die in hun eigen buurt een spilfunctie vervullen.

 

 

mojoimagealt-1861-alt

Clemens de Jager heeft ruime ervaring in de dienstverlening geconcentreerd rond het thema werk. Zijn managementervaring is zowel in de profit sector als in de not for profit opgedaan. De (politiek)bestuurlijke en ambtelijke omgeving is bekend en vertrouwd. De combinatie van opbouwwerker en bedrijfskundige maken een breed takenpakket mogelijk. Vanuit Radar houdt hij zich veelal bezig met het adviseren van gemeenten op het gebied van arbeidsmarktbeleid, activering en reintegratie en armoedebeleid. Clemens is ook werkzaam in een architectenbureau.
Kenmerkende eigenschappen van Clemens zijn : humoristisch, direct, betrokken, energiek, met passie voor de samenleving, gericht op samenwerking en snel in opbouwen van vertrouwen zowel intern als extern.

armoedebeleid schuldhulp