×
 

Voor wie?

Het jaarcongres Armoede en Schulden is interessant voor:

Directeuren, hoofden en (beleids)medewerkers Gemeentelijke Sociale Diensten of Werk & Inkomen, Zorg & Welzijn maar ook van het UWV WERKbedrijf en van de diverse Werkpleinen.   

Verder kan iedereen deelnemen aan het congres die in zijn of haar werk te maken heeft met het armoedebeleid en schuldhulpverlening in Nederland.

armoedebeleid schuldhulp