×
 

Plenaire sprekers

Dagvoorzitter en plenaire sprekers 

mojoimagealt-1244-alt

Gerrit Jan Schep is directeur van Stimulansz. Deze kennis- en adviesorganisatie is in het sociaal domein actief op de terreinen van werk en inkomen, welzijn en gezondheid. Belangrijkste klanten zijn gemeenten en instellingen voor zorg en welzijn. Stimulansz adviseert, informeert en biedt aansluitend ook praktische oplossingen zoals tools voor bedrijfsvoering, digitale informatieproducten of apps. Doel is professionals helpen bij het verbeteren van hun publieke dienstverlening.

 

 

mojoimagealt-1322-alt Jetta Klijnsma is op 18 maart 1957 in het Drentse Hoogeveen geboren en is daar opgegroeid.

Na het behalen van haar VWO-diploma in Hoogeveen, studeert zij sociaal-economische geschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij slaagt voor het doctoraal examen in 1983. Van 1986 tot 1990 volgt zij de opleiding van Hogere Bestuursambtenaar aan de Bestuursacademie Zuid-Holland.

Van 1982 tot 1998 bekleedt zij diverse functies bij de Tweede Kamerfractie van de Partij van de Arbeid. Vanaf 1990 tot 1998 is zij raadslid voor de Partij van de Arbeid in de gemeente Den Haag. Zij is lid geweest van de commissies ‘Cultuur en Media’, ‘Welzijn, Gezondheidszorg, Sport en Recreatie’ en van ‘Ruimtelijke Ordening, Stadsvernieuwing en Volkshuisvesting’. In 1998 wordt zij wethouder van deze gemeente. Vanaf 2006 is ze verantwoordelijk voor de portefeuille Cultuur en Financiën.

Mevrouw Klijnsma vervulde diverse nevenfuncties. Zij was onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Aids Projectenbureau, voorzitter van de commissie Welzijn en Volksgezondheid van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), voorzitter Centrum voor Lokaal Bestuur PvdA, voorzitter Stichting Korrelatie en lid van het curatorium van de Wiardi Beckmanstichting.

Op 18 december 2008 is Jetta Klijnsma benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet Balkenende IV.

Vanaf 17 juni 2010 is Jetta Klijnsma lid van de Tweede Kamer voor de PvdA.

Mevrouw Klijnsma is op 5 november 2012 benoemd tot staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in het kabinet-Rutte-Asscher.

   
mojoimagealt-1566-alt Dr. Lei Delsen is universitair hoofddocent Sociaal-Economisch Beleid bij de Sectie Economie en bedrijfseconomie binnen de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen. Hij is tevens research fellow van het Network for Studies on Pensions, Aging and Retirement (Netspar) van de Universiteit van Tilburg.
Zijn huidige onderzoeksgebieden omvatten de balans tussen werk en privé, pensionering, de keuze binnen pensioenregelingen en de relatie tussen globalisering en de nationale welvaartsstaat.
Hij schreef diverse boeken en tijdschriftartikelen op sociaal-economisch en arbeidseconomisch terrein.
   
mojoimagealt-1706-alt

 

 

Marc Dullaert is de eerste Kinderombudsman van Nederland. Kinderombudsman is een ambt dat wordt toegekend door de Tweede Kamer.

Marc Dullaert is in 1963 in Zutphen geboren. Hij studeerde Theologie in Amsterdam en behaalde in 1988 zijn licentiaat Sociale Wetenschappen/Communicatiewetenschap aan de Katholieke Universiteit Leuven. In 1996 behaalde hij zijn MBA bij Nijenrode University in Breukelen.

Marc Dullaert zet zich al jaren in voor de rechten van het kind. Hij is de oprichter en bestuursvoorzitter van de Stichting KidsRights. KidsRights heeft als doel het verbeteren en behartigen van kinderrechten voor kinderen in ontwikkelingslanden. Dullaert is grondlegger van de Internationale Kindervredesprijs en voorzitter van het Children's Peaceprize expertcomité. Voor de KidsRights Millenium Developmentgoals Conference was hij initiatiefnemer. Deze conferentie vond plaats onder voorzitterschap van de nobelvredesprijswinnaars emeritus aartsbisschop Tutu en voormalig president van ZuidAfrika De Klerk. Ook is Dullaert actief geweest voor Plan Nederland.

Dullaert heeft daarnaast zijn sporen verdiend in de mediawereld. Van 2003 tot 2009 was hij CEO en aandeelhouder van de Europese D&D mediagroep. Bij Ivo Niehe Produkties was hij voor 2003 jarenlang algemeen directeur en aandeelhouder.

 

 

mojoimagealt-1567-alt

 

Joke de Kock is sinds 14 april 2010 voorzitter van de NVVK, de vereniging voor schuldhulpverlening en sociaal bankieren.
In 2001 is zij gevraagd een nieuwe schuldhulpverleningsorganisatie te bouwen bij de gemeente Tilburg. Zij heeft een duidelijke visie op integrale schuldhulpverlening en is erin geslaagd een klantvriendelijke, laagdrempelige organisatie op te bouwen waarbinnen resultaatgericht gewerkt wordt, in nauwe samenwerking met de zorgketen.
In de werkwijze van Joke staat haar klantgerichtheid centraal. Haar motivatie komt voort uit een sterke solidariteit met mensen in achterstandssituaties. Naast haar management-functie Schuldhulpverlening is ze projectleider geweest bij de pilot samenloop Werk en Bijstand (wwb) / Wet Inburgering (wi) en het participatieproject DOEN.

 

 

mojoimagealt-1712-alt Kristel Ashra is business development manager bij Cordaid, een maatschappelijke organisatie die zich middels sociaal ondernemerschap inzet voor armoedebestrijding wereldwijd. Naast het internationale werk, zet Cordaid zich ook in voor mensen die in Nederland met armoede en sociale uitsluiting te maken hebben. Binnen dit programma is Kristel Ashra verantwoordelijk voor het opzetten van een nieuwe lijn die erop is gericht lokaal coöperatief sociaal ondernemerschap te stimuleren. Een combinatie van een zakelijke aanpak met een sociaal oogmerk. Het doel is dat mensen door innovatieve en duurzame business modellen te ontwikkelen, vanuit een coöperatie hun inkomsten kunnen verhogen of hun lasten verlagen, waarmee ze armoede kunnen ontstijgen en weer meedoen in de samenleving. Daarbij gaat Cordaid uit van lokaal initiatief, de kracht van samenwerking en het vergroten van zelfredzaamheid van mensen.
   
mojoimagealt-1568-alt Sjoerd Potters (39) is Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal namens de VVD. Binnen zijn portefeuille Sociale Zaken & Werkgelegenheid is hij o.a. woordvoerder voor het armoede- en schuldenbeleid namens de liberalen. Tot zijn intrede in de Tweede Kamer in november 2012 was de heer Potters wethouder Sociale Zaken in zijn woonplaats Waalwijk en daarmee namens het college ook verantwoordelijk voor de gemeentelijke schuldhulpverlening.
armoedebeleid schuldhulp