×
 

Thema

Het thema van de dag is ‘Gereedschap voor vakmensen’. Waarom hebben we hier voor gekozen? Het doel van het congres is om tools te bieden die direct implementeerbaar zijn en deelnemers inspireren om zelf aan de slag te gaan. Het doen is nu het allerbelangrijkste. Vragen die op deze dag centraal staan, zijn: Hoe kan je echt armoede oplossen? Wat zijn structurele oplossingen, ook in publiek-private samenwerking? Welke innovaties en vernieuwende aanpakken zijn er? Hoe staat het met de vroegsignalering en de instrumenten hiervoor? Hoe verhoudt zich dit tot de bezuinigingen? Voor deze vragen en meer willen we gereedschappen aanreiken waar u iets aan heeft.

Wat kunt u op deze dag verwachten?
Gereedschap voor vakmensen staat centraal tijdens dit Armoede en Schulden congres. In de ochtend houdt Jetta Klijnsma, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, een inleiding over en haar visie op het onderwerp. Daarna spreekt Lei Delsen, (hoofddocent Sociaal-Economisch Beleid, Radboud Universiteit) over toenemende zelfredzaamheid in samenhang met de overgang van de verzorgingsstaat naar een participatiemaatschappij; een politieke keuze. Voordat wij aan het werk gaan met omvang, recepten en structurele oplossingen, geeft hij als wetenschapper een visie op de verschillende perspectieven op en oorzaken van armoede en geeft hij een beeld over de samenstelling van armoede. Hij wordt voorafgegaan door een spreker die vanuit zijn of haar achtergrond aangeeft waar je mee aan de slag kan en hoe. De paneldiscussie die dan volgt, bestaat uit o.a. Sjoerd Potters (lid Tweede Kamer VVD), Kristel Ashra (business development manager Cordaid), Joke de Kock (voorzitter NVVK) en Gerjoke Wilmink (directeur Nibud). De ochtend wordt begeleid door dagvoorzitter Gerrit Jan Schep (directeur Stimulansz). In de middag bieden wij u de mogelijkheid om gereedschappen aan te pakken in de sessies met gemeenten, particuliere initiatieven en anderen.

 

mojoimagealt-211-altmojoimagealt-828-alt  
armoedebeleid schuldhulp